0 212 639 00 10pedagojiokulu@gmail.com

Kendi Kendine Onarım

Tanıtım

Kendinizi Onarmaya Hoş Geldiniz...

Kendi Kendine Onarım Eğitim Programı'nda kendinizi nasıl onarabileceğinizi, öfke ve gerginliklerinizden nasıl kurtulabileceğinizi bulacaksınız....

6 hafta süren bu program adım adım 'duyguları yönetmeyi' öğreneceksiniz.

Her hafta izleyeceğiniz videolar ile, bir sonraki haftaya hazırlanıyor, sonraki hafta izleyeceğiniz video ile adım adım içe derinleşiyor, duygularınızı tanıyor ve o duyguların gösterilen teknik ve yöntemlerle onarmaya yöneliyorsunuz...

Onarım Eğitim Programı Nasıl İşliyor?

1- Onarım Eğitim Programını satın aldığınızda, her hafta 1 video seans ile o hafta neler yapacağınız adım adım tarif edilecektir.

2- İzlediğiniz video seanslar, bir hafta süre ile yayında kalacaktır. Bu sayede, belli bir disiplin içinde sürecinizi takip etmeniz sağlanmaktadır. 

3- Onarım Eğitim Programı'nı videolar üzerinden takip etmeye karar verdiğinizde, 4 haftalık bir yalıtım sürecine gireceğinizi önceden bilmelisiniz. Yalıtım süresince çevrenizle ilişkinizi en alt seviyeye indireceksiniz. Telefon ve teknolojik gereçler kullanmayacaksınız. Bu sayede içe derinleşmeniz, duygularınıza hislerinizle erişmeniz kolaylaşacak. Yalıtım sürecinizi aksatmayacak şekilde Onarım Eğitim Programı'na başlamanızı öneririz. 

4- Onarım Eğitim Programı içerisinde kullanmak üzere bir 'mekanik metronom' temin etmelisiniz. Metronom onarımın 3.haftasında kullanılmaya başlayacaktır. Metronom sayesinde içsel bir yavaşlama elde edilmeye çalışılacaktır. Metronom, müzik marketelerinde ve online satışmalış mağazalarında bulabilirsiniz. Önerilen marka ve model; 'Taktell Wittner Piccolo Metronom'dur. 

5- Satın aldığınız programda her hafta sadece 1 video yayınmaktadır. İzlediğiniz her video 1 hafta süre ile yayında kalmaktadır. Bir sonraki haftaya geçildiğinde, bir önceki haftanın videosu yayından kalkacak, bir sonraki haftanın videosu yayına girecektir. Bu sayede, program sizi kendiniz ile baş başa bırakmayıp, seans mantısı içerisinde adım adım yönetecektir. İzlediğiniz her bir videonun sadece 1 hafta süre ile yayında kalacağını tekrar hatırlatırız. 

6-  Satın aldığınız Onarım Eğitim Programı'nı 'Bırak ve Rahatla' isimli kitap ile birlikte takip etmeniz seanslarınızın verimliliğini artırır.

7- Sorularınız için : pedagojiokulu@gmail.com veya ademgunes@hotmail.com mail adresine yazabilirsiniz.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvanı belirtilen internet sitesi ile bu internet sitesinin sunduğu ürün veya hizmeti satın alan kişinin tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla "Kendi Kendine Onarım" videoları satın almayı kabul etmiştir. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: ademgunes.com internet sitesi (Bundan sonra ‘Satıcı’ olarak anılacaktır.)

e-mail adresi:ademgunes@hotmail.com

1.2. ALICI

Bu eğitimi satın alan internet kullanıcısı, Üye. (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden satıcıya siparişini verdiği ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin, ürünün satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün veya hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihi ile satıcıdan satın aldığı (video, metin, ve resim)eğitim içerikleridir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 SATICI VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, ademgunes.com internet sitesine bağlandığında bu sözleşmede ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tanıtım videosunu izleyerek ön bilgi sahibi olduğunu ve kabul etmiş sayılır.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Satıcı sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından satıcı sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üye tarafından internet sayfasındaki satış işlemi adımlarına devam etmesi halinde, satış sözleşmesini okuduğunu, sözleşmede yer alan maddeleri anladığını ve kendi iradesi ile sözleşme ve sözleşme eklerinde yer alan koşulları kabul ettiğini beyan eder.

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin satıcının satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine (ademgunes.com) üye olması zorunludur.

4.2.2. Sözleşme ademgunes.com internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesinden sonra yürürlüğe girer.

4.2.3. Ürün/hizmet, kredi kartı ile satın alınabilir. Bankanız, satıcının verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. Üyenin banka ile ilgili yaşayabileceği hiçbir problemden satıcı sorumlu değildir.

4.2.4. Üye, kredi kartı ile yapılan ödemelerde faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve üye arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının satıcıya ait olduğunu kabul eder ve satıcının izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında ademgunes.com internet sitesindeki “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Satıcı, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye satıcı tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Üye satın aldığı tüm derslere ve tüm eğitim materyallerine kurs kendisine aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Üyenin eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan üyeye ücret iadesi yapılmaz.

5.3. Satıcının çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve satıcının kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince satıcı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

5.4. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının hiçbir yetkisi olmadığından üye bir sınavın olmayacağını sebep göstererek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptalini talep edemez; üye bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

6.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında ademgunes.com internet sitesindeki “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (Bilgisayar, server, ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Gizlilik taahhüdü

Bu taahhüt, ademgunes.com internet sayfasının gizlilik taahhüdünü içerir. ademgunes.com web sitesini ziyaret edenler bu taahhüdü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Ademgunes.com üyelerinden üyelik esnasında isim, soyisim, telefon, e-posta adresi ve satın alma işleminden sonra tarafınıza düzenlenecek fatura için gereken mali bilgiler haricinde herhangi bir bilgi talep etmez. Üyelik işlemi sırasında verilecek bu bilgiler bu taahhütnamede ve Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar haricinde kesinlikle kullanılmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

ademgunes.com sitesinde yer alan eğitimlerden herhangi birisini satın alırken üyemizden kredi kartı bilgileri istenmemekte ve bu bilgiler kesinlikle site tarafından tutulmamaktadır.

Ademgunes.com, üye girişi yaptığınızda site ziyaret istatistiklerini sağlıklı bir şekilde tutabilmek ve üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tarayıcılara web sunucusunun sizin bilgisayarınızda sakladığı bir dosya olan çerez (cookie) dosyası bırakabilir.

Sitemize üye girişi yapmayan ziyaretçilerin sitede geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar gibi istatistiki bilgileri takip edilmekte, elde edilen veriler hizmet iyileştirme amacıyla kullanılmakta ve işbirliği içinde olunan firmalar ile gizlilik prensiplerine bağlı kalmak şartıyla paylaşılmaktadır.

Sitemiz "Gizlilik Taahhüt" şartlarını ademgunes.com üzerinde yayınlayarak dilediğinde değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sitemizde yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

ademgunes.com tarafından üyelik işleminin tamamlanmasından itibaren, eğitimleri tanıtmak ve yeni eğitim tarihlerinden üyeleri haberdar etmek maksadıyla düzensiz periyotlarla e-mail adreslerine bildirim yapılacaktır. Üye dilediği zaman mail yoluyla bildirim almaktan vazgeçebilir.

ademgunes.com üyelerinin bilgilerini yasal çerçevede yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde yasalar gereği bu bilgileri yetkili mercilerle paylaşmak durumundadır.

Güvenlik Politikası

ademgunes.com tarafından üyelerden Gizlilik Taahhüdü’nde belirtilenlerin dışında hiçbir kişisel bilgi talep edilmemektedir.

Bazı güvenlik sorunları kişilerin e-posta adreslerine gelen e-postalardaki linkleri dikkatsizce tıklamalarından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla sitemize ulaşmak için üyelerimizin bu tip linkleri tıklamak yerine ademgunes.com adresini kullanarak sitemize girmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin sistemlerinin güvenliği için bir Anti-virüs yazılımı ve kişisel güvenlik duvarı (firewall) yazılımı kurmak, ademgunes.com sitesine girerken kendi cihaz, işletim sistemi ve yazılımlarını korumak tamamen kendi sorumluluklarındadır.

ademgunes.com sitesinden yapılan alışverişlerde Ortak Ödeme Sayfası sistemi kullanıldığından kredi kartı bilgileri konusunda güvenlik sorumluluğu işlem görülen bankaya aittir.

İade, iptal ve garanti koşulları

İade İşlemleri

Üyelerimiz satın almış oldukları herhangi bir eğitimi için sitedeki açıklamaları okumuş, gerek duydukları takdirde e-posta veya telefon yoluyla ademgunes.com ile iletişim kurmuş, sistemi ve programı anlamış, beğenmiş ve bilinçli olarak satın almış kabul edilecektir. Bu itibarla çevrimiçi verilen eğitimlerde eğitim, ister eft ve havale isterse kredi kartı ile sitemizdeki güvenli ortak ödeme sayfası kullanılarak satın alınmış olsun ücret iadesi söz konusu olamamaktadır.

İptal İşlemleri

ademgunes.com üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesine aykırı hareket etmesi halinde ister eft ve havale isterse kredi kartı ile sitemizdeki güvenli ortak ödeme sayfası kullanılarak eğitim ücretini ödemiş dahi olsa bir üyenin üyeliğini durdurabilir veya iptal edebilir. Bu sebeple durdurulan bir hizmetten dolayı ücret iadesi söz konusu değildir.

Garanti Koşulları

Faaliyete zorunlu olarak ara verilmesi, sistemin ve verilerin elde olmayan sebeplerle silinmesi ya da kaybedilmesi, sitenin barındığı sunuculardan kaynaklanan problemler sebebiyle hizmetin yürütülememesi gibi durumlardan ademgunes.com internet sitesi sorumlu tutulamaz.

Oturum Aç

Hesabın yok mu? Kayıt Ol

Şifrenizi yeni bir tercih edilene sıfırlamanızı sağlayan bir bağlantı içeren bir e-posta alacaksınız.