pedagojiokulu@gmail.com

Pedagoji Okulu 1 - Güvenli Bağlanma & Soru ve Cevap - Pedagog Adem Güneş

güvenli bağlanma, ruhsal problemlerin kökeni, davranış bozukluğu,  dinginlik, duygusal ihtiyaçlar, ihtiyaçların vaktinde ve yeterince karşılanması, bağlanma, emzirme, anne sesi, kaygı, incelen ses tonu, davranışın ruhsal kökeni, çocuğun ruhsal ihtiyacı, parmak emme,  ayrıntılara inmek, farkındalık kazandırma, bağ kurma, çocuk yetiştirmek, bağ kurucu ebeveyn, bağımlılık yapan oyunlar, online oyunlar, gerçeklik bozukluğu, hayâl âlemi, oyalanma davranışı, dikkat dağınıklığı, ayrılma, emzirme, kardeş kıskançlığı, ikinci çocuk, bağlanma karmaşası, anne ile temas, tensel temas, duygusal doyum, duygusal ihtiyaç, doyumsama, davranışa anlam yükleme, davranışa duygu yükleme, tepkisel olma, anormal davranışlar, davranışın kökeni, öfke, hırçınlık, şiddet, iç huzur, psikolojik şiddet, trans jenerasyon, duygusal aktarım, anne ile yatma, bağlanma dönemi, girişken çocuk, iyi hissetme hâli, çocukların sâkin hâli, ruhsal dinginlik hâli, duygusal zayıflık, kaygılardan arınma, gerçek sese erişme, duygusal zarâra uğrama, tepkisellik, yeniliğe karşı tepkisellik, gün plânlaması yapmak, aile toplantısı, dil gelişimi, konuşma sorunları, çocuk, teknoloji, konuşma ihtiyacı, güvenli bağlanma, bağlanma bozukluğu

  • Anasayfa
  • Pedagoji Okulu 1 - Güvenli Bağlanma & Soru ve Cevap - Pedagog Adem Güneş

Pedagoji Okulu 1 - Güvenli Bağlanma & Soru ve Cevap - Pedagog Adem Güneş


Çocuklarda görülen bütün davranış bozukluklarının kökeninde, çocuğun ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmaması yatar.

Eşler arasındaki iletişim bozukluğunun kökeninde de duygusal ihtiyaçların karşılanmaması yatar.

Öfke kontrol bozukluğunun kökeninde de bağlanma problemleri yatar.

Duygusal ihtiyaçları vaktinde ve yeterince karşılanan çocuklar, gerginliği bir tarafa bırakır, sâkin ve ruhsal huzura erişir.

Hamilelik süreci bağlanma için önemli bir süreçtir.

Pedagojik olarak çocuğun anneyi emmesi bir karın doyurma çabası değildir.

Çocuğun anneye bağlanması diğer kişilere nazaran daha kolaydır.

Çocuğun hem anneye hem babaya aynı anda bağlanmaması lâzım.

BAĞLANMAYI oluşturan şartlardan birincisi; annenin sesinin çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılayabilecek tonda olması lâzım.

Anne sesi, çocuğun duygularına yumuşak bir dokunuş yapacak tonda olmalı.

Çocuğun bağlanabilmesinin temel şartlarından en önemlisi, anne sesidir.

Anne sesi doğal olmalı, değil ise çocuk bağlanamaz.

Kişi kaygılanmaya başladıkça sesinin tonu incelir.

Duygusal olarak zor görev yapan insanların ses tonları incelir (polis, öğretmen, spiker).

Kişinin kaygılı iken sesinin incelmesi, ruhsal temâsa engel olur.

Bağlanmanın en temel şartlarından birisi, yumuşak bir ses tonudur.

Gerginlik, sesin incelmesine, o da bağlanamamaya neden olur.

Sesin rahmetle süslenmiş olması gerekir ki çocuk anneye kendini bırakabilsin.

Bağlanma dediğimiz şey, ruhsal olarak kişinin kendisini bırakmasıdır.

Ceza ile terbiye edilmiş çocuk terbiyeli değil, ceza ile ahlâk öğretilmiş çocuk ahlâklı değildir.

Çocuk ceza ile terbiye edilecek bir kedi değildir.

Çocuğun terbiye edilmesinde ceza yer almaması gerekir.

Çocuk, duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bağlanacağı kişiden güven duyması, emniyet alması lâzımdır.

Çocuk ruhsal anlamda 4 yaşında doğar.

iki yıl çocuk; anne ile ten tene, koyun koyuna, nefes nefese, kalp kalbe birlikte yatmalı.

Şiddet, bir nesilden bir nesile aktarılan duygu durumudur. (trans jenerasyon)

Kitap yazan biri olarak söylüyorum; kitap okuyarak çocuk yetiştirilmez.

1.14) Çocuğumun girişken olabilmesi için ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

01:03:57

Konu

girişken çocuk, iyi hissetme hâli, güvenli bağlanma, çocukların sâkin hâli, ruhsal dinginlik hâli

De-Şifre

.

1.1) Neden güvenli bağlanma?


Dakika / Saniye

01:34

Konu

güvenli bağlanma, ruhsal problemlerin kökeni, davranış bozukluğu

De-Şifre

Çocuklarda görülen bütün davranış bozukluklarının kökeninde, çocuğun ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmaması yatar. Eşler arasındaki iletişim bozukluğunun kökeninde de duygusal ihtiyaçların karşılanmaması yatar. Öfke kontrol bozukluğunun kökeninde de bağlanma problemleri yatar.

1.2) Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanması


Dakika / Saniye

06:04

Konu

dinginlik, duygusal ihtiyaçlar, ihtiyaçların vaktinde ve yeterince karşılanması

De-Şifre

Duygusal ihtiyaçları vaktinde ve yeterince karşılanan çocuklar, gerginliği bir tarafa bırakır, sâkin ve ruhsal huzura erişir.

1.3) Anne sesinin tonu


Dakika / Saniye

07:52

Konu

duygusal ihtiyaç, bağlanma, emzirme, anne sesi, kaygı, incelen ses tonu

De-Şifre

Hamilelik süreci bağlanma için önemli bir süreçtir. Pedagojik olarak çocuğun anneyi emmesi bir karın doyurma çabası değildir. Çocuğun anneye bağlanması diğer kişilere nazaran daha kolaydır. Çocuğun hem anneye hem babaya aynı anda bağlanmaması lâzım. BAĞLANMAYI oluşturan şartlardan birincisi; annenin sesinin, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılayabilecek tonda olması lâzım. Anne sesi, çocuğun duygularına yumuşak bir dokunuş yapacak tonda olmalı. Çocuğun bağlanabilmesinin temel şartlarından en önemlisi, anne sesidir. Anne sesi doğal olmalı, değilse çocuk bağlanamaz. Kişi kaygılanmaya başladıkça sesinin tonu incelir. Duygusal olarak zor görev yapan insanların ses tonları incelir (polis, öğretmen, spiker). Kişinin kaygılı iken sesinin incelmesi, ruhsal temâsa engel olur. Bağlanmanın en temel şartlarından birisi, yumuşak bir ses tonudur. Gerginlik, sesin incelmesine, o da bağlanamamaya neden olur. Sesin rahmetle süslenmiş olması gerekir ki çocuk anneye kendini bırakabilsin. Bağlanma dediğimiz şey; ruhsal olarak kişinin kendisini bırakmasıdır.

1.13) Hocam, oğlum 12 aylık hâlâ bizimle yatıyor. Ne zaman ayırmalıyım?


Dakika / Saniye

1:02:19

Konu

güvenli bağlanma, ayrılma, anne ile yatma, bağlanma dönemi

De-Şifre

İki yıl çocuk anne ile ten tene, koyun koyuna, nefes nefese, kalp kalbe birlikte yatmalı.

1.15) Hocam 9 yaşındaki kızımı yanımdan ayıramıyorum, benimle yatıyor. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

1:05:20

Konu

güvenli bağlanma, duygusal zayıflık

De-Şifre

Efendim devam ediyorum, Mürüvvet Ballı yazmış: “Hocam 9 yaşındaki kızımı yanımdan ayıramıyorum. Benimle yatıyordu, kardeşi oldu hiç ayıramıyorum, ne yapabilirim?” Hey bu da yanlış. Dedim ya, çocuk iki yaşına kadar. İki yaşından sonra çocuk hala anneyle babayla, durum değişiklikleri hariç, taşınmışsınızdır, okul değişikliği vardır, deprem olmuştur Allah göstermesin, işte aileden birisi vefat etmiştir; çocuk böylesi durumlarda, bir ruhsal durum değişikliği karşısında tekrar ebeveyn yatağına gelip oradan biraz emmek ister. Huzur emmek ister. Annesiyle babasıyla sarılıp ondan sonra ayrılmak ister. Bu hariç olmak üzere, eğer çocuk sürekli babayla anneyle birlikte yatmak istiyorsa, burada bir bakmak lazım. Kökeninde şu var, duygusal zayıflık var. Çocuk ebeveynle yatmak istiyorsa duygusal zayıflık var. İster bağlanma problemi olsun, ister çocuk taşınmıştır, deprem olmuştur, yangın olmuştur, aileden birisi ölmüştür ama duygusal zayıflık var. Onu çözmek lazım. Niye benim çocuğumda duygusal bir zayıflık var?

1.16) Sesimizi geri kazanmanın yolu nedir?


Dakika / Saniye

1:06:56

Konu

kaygılardan arınma, gerçek sese erişme

De-Şifre

Meryem Hanım’ın mesajı var: “Sesimizi geri kazanmanın yolu nedir Adem Bey? Hayatın her yerinde ihtiyaç var kaygılardan arınmaya.” Çok doğru söylüyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Adem Güneş size bir katkı sağlayacaksa, sadece şu katkıyı sağlamış olsa lütfen Adem Güneş için dua edin. Gerçek sesinize erişmek için. Eğer sesinizi kaygılarınızdan arındırıp, sizin o ilk, doğal sesinize erişebilecek olursanız, yaşamınızdaki en büyük adımlardan bir tanesini atmış olursunuz. Bunu gerçekleştirebilmek için biraz önce bir egzersiz yaptık. Kim sormuştu, Meryem Hanım. Biraz önce bir egzersiz yaptık. Ben haftalarca bu programı yayınladıkça eğer takip edebilirseniz, orada parça parça hepsini göstermeye çalışacağım. Kaygılardan arınıp, kişinin kendini böylece bırakmış olmasını birlikte yaşayacağız. Ne yapması lazım? Kaygılardan arınması lazım. Ne yapması lazım? Kaygılardan arındıktan sonra da, sesini bir fark etmesi lazım. Sesinin gidiş gelişini fark etmesi lazım. Onu da karşılıklı yapacağız.

1.18) Hocam, kızım 18 aylık. Bazen çok hırçın olabiliyor, yaşıtlarını ısırıyor?


Dakika / Saniye

1:09:57

Konu

hırçınlık, duygusal zarâra uğrama, duygusal ihtiyaç

De-Şifre

Çocuk ruhsal anlamda 4 yaşında doğar. “Hocam, kızım 18 aylık. Bazen çok hırçın olabiliyor yaşıtlarına karşı, ısırabiliyor.” Recep Bey, Sevgili Recep Bey. 18 aylık bir çocuğun hırçın olması diye bir şey söz konusu olamaz. 18 aylık bir çocuğun hırçınlığı ancak ve ancak duygusal olarak zarara uğruyor, ihtiyacını gideremiyor olduğunun bir karşılığıdır. Çünkü çocuk, kaç yaşında doğar Recep Bey? Hadi sorayım Recep Bey size. 27 dakika önce göndermişsiniz, tam sizin sorunuzun üzerindeyim. Hadi söyleyin bana çocuk kaç yaşında doğar? Çocuk dört yaşında doğar. Dört yaşından önce çocuk yoktur zaten ortada. O çocuk sadece ruhsal ihtiyaçlarını karşılıyordur. Eğer bu çocuğun ruhsal ihtiyacını siz karşılayamamış olursanız o zaman ne ile karşılaşacağız? Hırçınlıklarıyla karşılaşacağız. İşte burada dikkat edeceğiniz şey çocuğun hırçınlıkları değil, 18 aylık bir çocuğun ihtiyaçları karşılanmıyorsa hangisi karşılanmıyor, ne yapmam lazım deyip biraz ayrıntıya bakmak lazım.

1.19) Çocuklarda yeniliğe karşı tepkisellikte mi bağlanma probleminden kaynaklanıyor?


Dakika / Saniye

1:11:10

Konu

tepkisellik, yeniliğe karşı tepkisellik

De-Şifre

“Çocuklardaki yeniliğe karşı tepkisellik de mi bağlanma probleminden kaynaklanıyor?” Ben şuna çok seviniyorum, uzunca zamandır takip etmiş olanlar, dinlemiş olanlar öyle ince ayrıntıları fark ediyorlar ki. Yani yeni tanışmış olduğumuz anne babalar genellikle şöyle başlıyorlar sorulara; o zaman ne yapacağız, ceza vermeyelim ne yapalım, yani ortalığı birbirine katıyor yine mi kızmayacağız. Hemen buradan başlanıyor. Bu, pedagojinin daha birinci adımı, ilk adımı. Halbuki bakıyoruz milyon adım var. İşte o milyon adımlara giderkenki sorulardan bir tanesi; çocuklarda yeniliğe karşı tepkisellik de mi bağlanma probleminden kaynaklanıyor? Kaynaklanabilir, Sevgili Ayşenur. Kaynaklanabilir. Yeniliğe karşı, çocukların tepkiselliği, bağlanma probleminden kaynaklanabilir. İlla oradan kaynaklanacak diye şey yapmıyorum. Ayrıntıya girmeyeceğim, ayrıntıyı muhtemelen sen de taki

Kardeşler arası kıskançlık nasıl önlenir? Bir de oğlum teknolojiye aşırı düşkün. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

1:13:03

Konu

gün plânlaması yapmak, aile toplantısı

De-Şifre

“Hocam, üç çocuk annesiyim, kardeşler arasında kıskançlık var, nasıl önlem alırım? Bir de oğlum teknolojiye aşırı ilgi duyuyor” diye yazmış. Gün planlaması yapın, teknolojiye ilgi duyuyorsa. Haftanın bir günü ya da günün belli saatinde teknolojik imkan sunun. Onun haricinde çocuklarla toplantı yapın, aile toplantısı. Onun haricinde gün vermeyin. E hocam yapıyorum ama beni hiç dinlemiyor. O zaman başka problemlerden bahsetmemiz gerekli. Çocuğun normalde sizin gün planınıza tabi olması lazım. Size uyum sağlaması lazım. Ama kaç kere söylediysek hep aşıyor hocam. O zaman başka problemden bahsederiz Yasemin Hanım. Ki zaten kardeş kıskançlığından da bahsettiğinize göre acaba başka başka problemler var mı?

1.21) Hocam, 6 yaşında bir oğlum var. Beni hiç dinlemiyor, üzerinde hiç etkim olmuyor. Nasıl davranmalıyım?


Dakika / Saniye

1:13:04

Konu

bağlanma problemi, yeniden bağlanma, güvenli bağlanma, teknoloji

De-Şifre

Hocam, iki ay sonra 6 yaşında olacak bir oğlum var. Dışarıda beni hiç dinlemiyor, üzerinde hiç etkim olmuyor. Nasıl davranmalıyım?” Altı yaşındaki bir çocuk eğer annesini dinlemiyor ve üzerinde etkisi yoksa, tesiri yoksa, tecrübemle şunu söyleyebilirim ki; direkt bağlanma problemi var. Direkt bağlanma problemi var. Yeniden bağlanmanızı tavsiye ederim. Güvenli bağlanmaya şöyle bir bakın, yeniden bağlanmanızı tavsiye ederim. Evet, birazcık daha aşağıya ineyim. Yukarıda yeni gelen 19 tane daha tweet var, onları da okuyayım, sorular var. Ondan yola çıkarak bitirmeye çalışayım. “Hocam anne babaların elinde yetişen yetim çocuklar için her gün yayın yapın lütfen.”

1.22) 2,5 yaşındaki kızım konuşmuyor, elinde sürekli telefon var, izliyor. Etkisi var mıdır?


Dakika / Saniye

1:14:20

Konu

dil gelişimi, konuşma sorunları, çocuk, teknoloji, konuşma ihtiyacı

De-Şifre

Songül Hanım yazmış: “Hocam, 2,5 yaşındaki kızım konuşmuyor. Telefonla çok oynuyor, etkisi nedir?” Etkisi çoktur. Teknoloji çocuğa üç yaşından önce sunulursa, çocuğun konuşma yetisi geriler. İster telefon, ister televizyon, ister bilgisayar, ister başka bir şey. Üç yaşından önce çocuğa teknolojik; yani konuşmaya ihtiyacı olmadığı bir ortam sunulursa daha doğrusu, teknolojik diye söyleyeyim de, çünkü çocuk telefonla oynarken böyle, konuşmaya ihtiyacı yok ki, dıt dıt dıt böyle. Bilgisayar karşısında da böyle. Konuşmaya ihtiyaç yok ki. Halbuki çocuğun o ilk üç yaş, içinde bir ihtiyaç var çocuğun, habire konuşmak. Çünkü açlık var, susuzluk var, dünyayı bilmiyor, bu nedir diyecek, şu nedir diyecek vs diyecek. Ondan dolayı çocuğun içerisinde itici bir güç var. Konuşmaya doğru iten bir güç varken, siz onun eline telefonu verdiğinizde çocuk böyle oyalanacak. Telefonun tabii konuşmaya etkisi var. Kaldırın teknolojik cihazları.

1.23) Hocam, 4,5 yaşındaki oğlumla güvenli bağlanmayı yeniden nasıl inşâ edebiliriz ve güvenli bağlanma olduğunu nasıl anlayabiliriz?


Dakika / Saniye

1:15:35

Konu

güvenli bağlanma, yeniden bağlanma

De-Şifre

Hocam 4,5 yaşındaki oğlumla güzeli bağlanmayı nasıl inşa edebiliriz ve güvenli bağlanmanın olduğunu nasıl anlayabiliriz?” Berat Bey belki eşiniz adına sordunuz bu soruyu da veya kendi adınıza sordunuz. Güvenli bağlanma kitabına isterseniz bir bakın, orada iki tane test var. Yürüyen merdiven testi var, bir de su testi var. İkisine bir bakın isterseniz. Dört buçuk yaşındaki bir çocuk bu testi geçiyorsa eğer, söyleyeyim onun da ne olduğunu da. Orada ayrıntılarını da bulacaksınız ama şöyle söyleyeyim; alışveriş merkezine gidin. Orada çocuğunuzu yürüyen merdivenin yanına eşinizle birlikte getirin. Çocuğunuzun yürüyen merdivene binsin. Yürüyen merdiven onu yukarıya doğru çıkarırken, sizse ona “güle güle” diyerek uzaklaşmaya çalışın oradan. Dört buçuk yaşındaki bir çocuğu, yürüyen merdivenler yukarıya doğru çıkarırken, çocuk eğer bir panik yapıyor “annee” diyorsa, “babaa” diyorsa, aşağı doğru iniyorsa o zaman bağlanmada bir problem var. Neden? Ayrılmayı beceremiyor. Kontrolsüz ayrılmayı beceremiyor. Eğer çocuk yukarıya doğru giderken, anne baba güle güle diyerek oradan birazcık uzaklaşırken, çocuk da aşağıyı seyredip güle güle diyorsa, heey bu çocuk işte güvenlice bağlanmış. Çünkü ayrılmakla ilgili bir kaygısı yok. Biliyor, annesine güven duyuyor ya da babasına güven duyuyor. Bir de su testi var. Onun da yine ayrıntısını Güvenli Bağlanma kitabında görebilirsiniz

Hocam, oğlumun aramızda yattığı olmuştur. Bağlanma karmaşası olduysa nasıl telâfi edebilirim?


Dakika / Saniye

1:17:14

Konu

bağlanma, güvenli bağlanma, bağlanma karmaşası, bağlanma bozukluğu

De-Şifre

Hocam, oğlumun aramızda yattığı olmuştur. Nasıl telâfi edebilirim bağlanma karmaşası olduysa? Şu an 29 aylık.” Bağlanma karmaşası şöyle; anne ile iki çocuğun arasındaki bağlanma bozukluğuna biz daha çok bağlanma karmaşası diyoruz. Yani bir bebeği var annenin. Ona öylece bağlanırken, çünkü bebek kendine çeker. Emziriyor, teni yumuşacık, elinde öylece duruyor, masum, kafası küçücük, altını açıyor kakasına bakıyor kakası ona çok çirkin gelmiyor. Bağlanıyor. Ve o sırada şimdi beş yaşındaki bir çocuğu “annee” diye seslenince bir bakıyor; bu minicik, o kocaman. “Ne var, ne oldu yine? Görmüyor musun kardeşinle ilgileniyorum.” İşte buna bağlanma karmaşası diyoruz biz daha çok. Benim biraz önce bahsettiğim şey oydu aslında. Kendine yoğun çeken çocuktan, anne kendini koparamayıp, yetişkine dönüp kendi duygu durumunu ayarlayamayıp, ona birinci çocuğun tesiri ile bakmasına daha çok bağlanma karmaşası tabirini kullandım ben, biraz önceki söylediğimde. Başka bir şey daha söyleyeyim. Saatimiz 2’ye geliyor, inşallah yarın işe gidecek olanlar beni affedeceklerdir. Şunu da beraberinde söyleyeyim. Mesela benzer yaşlarda kız çocuğu ve oğlan çocuğu olan anne babaların da bağlanma karmaşası yaşama ihtimali çok yüksektir.

1.4) Çocuğun ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması


Dakika / Saniye

21:38

Konu

davranışın ruhsal kökeni, çocuğun ruhsal ihtiyacı, ceza ile terbiye edilmiş çocuk, çocuk ile iletişimde kullanılacak ses tonunun önemi, kaygılı ses tonu, onarım, bağlanma.

De-Şifre

Ceza ile terbiye edilmiş çocuk terbiyeli değil, ceza ile ahlâk öğretilmiş çocuk ahlâklı değildir. Çocuk ceza ile terbiye edilecek bir kedi değildir. Çocuğun terbiye edilmesinde ceza yer almaması gerekir. Çocuk, duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bağlanacağı kişiden güven duyması, emniyet alması lâzımdır. Ruhsal ihtiyacı karşılanmış bir çocuğun davranışları düzen içerisinde olur, güven içerisinde olur. Çocuk cezalandırılacak bir varlık değildir.

1.5) 15 aylık bir kızım var. 3. ayından beri iki parmağını emiyor. Bıraktırmalı mıyım yoksa kendi hâline mi bırakmalıyım?


Dakika / Saniye

43:28

Konu

parmak emme

De-Şifre

Efendim soruları okumaya devam ediyorum. Ümmü Reyhan Hanım var; “15 aylık bir kızım var. 3. ayından beri iki parmağını emiyor. Bıraktıramadım. Yoksa kendi hâline mi bırakmalıyım?” Hayır kendi hâline bırakmayınız. 15 aylık bir çocuk eğer parmağını emmeye alışır ise anne göğsünü emmeye alışmış gibi zorluk yaşarsınız.

1.6) Kitap okuyarak çocuk yetiştirilmez diyen kişilerle dolu etrafım, bir süre sonra yılmak zorunda kalıyorum. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

43:43

Konu

ayrıntılara inmek, farkındalık kazandırma, bağ kurma, çocuk yetiştirmek, bağ kurucu ebeveyn

De-Şifre

Kitap yazan biri olarak söylüyorum, kitap okuyarak çocuk yetiştirilmez. Kitaplara bakarak çocuk yetiştirilmez, kafasında kişiler dolu, etrafın dik duruşu sayesinde bir süre sonra yılmak zorunda kalıyorum. diye yazmış kim Semra hn yazmış. Semra hn bakın ben bişey söyliyeyim. Benim 22 tane kitabım var. 22 tane kitap kaleme aldım. Ne zaman kaleme aldım onu da bilmiyorum ama 22 tane kitabı heyecanla yazmışım yani. Kitapla çocuk yetiştirilmez. Kitap yazan birisi olarak söylüyorum ben. Yani ordan bakım hımmm demek ki böyle davranmak lazımmış. Imm böyle yapmak lazımmış. Hayır kitabın size kazandıracağı şey şu: yani kitabi bir.. kitapla çocuk yetiştirmeye kalkarsanız o zaman hep yarım kalırsınız. Yani kitapla şu özü ney, neyi içeriyora bakmanız lazım. Orada yakalayacağınız en önemli şey şu. Kendimizi çocuğa hazır hale getirebilecek ayrıntılar görebiliyor musunuz? Onu yakalarsanız o zaman işte kitap size bir fayda sağlar. Efendim çocuğun 3.ayında şöyle, 5.ayında böyle, bilmem kaçıncı ayında böyle, demek ki böyle oluyormuş falanla gidersek o zaman olmaz. Kitap size bir farkındalık kazandıracak, hımmm diyeceksiniz… mesela bir yol ayrımındasınız.

1.7) Hocam, oğlum anaokuluna başlayacak ama hâlâ büyük tuvaletini altına kaçırıyor, tırnakları ile oynuyor. Minecraft zararlı mı?


Dakika / Saniye

46:30

Konu

bağımlılık yapan oyunlar, online oyunlar, gerçeklik bozukluğu, hayal alemi, oyalanma davranışı, dikkat dağınıklığı

De-Şifre

.

1.8) 4,5 yaşında oğlum var. Emmeyi bıraktığından beri elini sürekli göğsümde tutmaya çalışıyor. Yapmalı mıyım?


Dakika / Saniye

48:56

Konu

güvenli bağlanma, ayrılma, emzirme, bağ kurma

De-Şifre

Meltem Hanım yazmış: “Fırsat için teşekkür ederiz. 4,5 yaşındaki oğlumu memeden kestiğimden beri elini sürekli göğsümde tutmak istiyor. Yapmalı mıyım?” diye sormuş. Evet evet Meltem Hanım, hiç esirgemeyin. Çocuk bir yıl, iki yıl boyunca annesini emerken aslında ne yaptı çocuk? Aslında anne göğsüyle bağ kurdu. Şimdi oradan ayrılması kolay olmuyor çocuk için. Dolayısıyla emmeyi bırakan bir çocuk anne göğsüne dokunmayı, anne göğsünde yatmayı, tekrar emmemek üzere isterse bunda bir mahsur yok.

1.9) 4 yaşında oğlum, kardeşi 3 aylık. Oğlum kardeşi doğduğundan beri söz dinlemiyor çok hırçın oldu. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

49:39

Konu

kardeş kıskançlığı, ikinci çocuk, bağlanma karmaşası

De-Şifre

Neslihan Balat’ı gördüm. “4 yaşındaki oğlum, 3 aylık kardeşi doğduktan sonra hırçın oldu. Hiç laf dinlemiyor.” Diye sormuş. Şunu da beraberinde söyleyelim, eğer bu Pedagoji Okulu’na devam edecekseniz, şu anda bir üniversitede, bir kampuste ders anlatır gibi ben karşımdaki annebabalara anlatmaya çalışıyorum, Pedagoji okuluna devam edecekseniz, tavsiyem şu: ademgunes.com web sitesine girin. Orda daha önce yazmış olduğum yazılar var. Kardeş doğduğu sırada büyük kardeşin kendini şaşırması ile ilgili bir yazı var orda. İnternette de bulabilirsiniz o yazıyı. İkinci çocuk ve bağlanma karmaşası sendromu diye bir yazı var. İsterseniz ona bakmaya çalışın.

1.10) Oğlum 3,5 yaşında, 1 yaşından beri ayrı odada yatıyor ama hep bizim odamıza geliyor. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

50:40

Konu

güvenli bağlanma, ayrılma, anne ile temas, tensel temas, duygusal doyum, duygusal ihtiyaç, doyumsama

De-Şifre

Özge Tıkkın’ın mesajını gördüm: “Hocam, oğlum 3,5 yaşında. 1 yaşından beri odasında yatıyor ama hep bizim odamıza ve bizim….” Hey hey heeeyyy Özge hanım hey hey bu doğru bir şey değil. Yani 1 yaşında odası ayrılmaz ki çocuğun. Ya bunu gerçekleştiremez ki çocuk. Yani o yaşamı daha tanımıyor ki… orasının odası olduğunu bile bilmiyor. Tavandaki lambanın lamba olduğunu bilmiyor yani o. Camın dışındaki hayatın nasıl bir hayat olduğunu bilmiyor. Apartmanın kaçıncı katında, aşağıda oturan insanları bilmiyor. Aşağıdan tıkırtı gelmiş olsa ayaklarının altında bir şeyler var zannediyor. Ve bu çocuğun bir ihtiyacı var. Anneyle temasa ihtiyacı var. O bağlanma diye bahsettiğimiz birinci faktörü anlattım. Belki orayı dinleyebildiniz ama… ikinci bişey daha var. Onu açmayacağım şimdi ama sadece isminden bahsedeyim. Çocuğun tensel dokunuşa ihtiyacı var. Tensel temasa ihtiyacı var. Tensel dokunuşa. Annenin göğsüne yatmaya ihtiyacı var. Çocuk ancak kendisini anneyle ruhsal olarak doyurabilirse ancak o zaman ayrılabilir. Yoksa çocuğu odaya koyduk birinci yaşından itibaren, altıncı ayından itibaren çocuğu odaya koyduk… zırt bırt gelir durur yanımıza. Niye? İhtiyacını karşılamadı. Hani yemek yemesini tamamlamış olan bir kişi sofraya oturdu ama yemek yiyemiyor bir türlü. Su verdiniz, su verdiniz… yemek yiyemeyen kişi sofradan kalkar mı? Döner dolaşır, tekrar yemek masasına gelir. Döner dolaşır, dolabı açar durur. Napıyor bu adam? Aç yav bu adam aç. Aç. Aç bu adam. Bu adamı buzdolabından ayırt etmek için ikide bir kapıyı açmaması için yemek masasından ayırt edebilmek için ne yapmamız lazım bu adamcağıza… karnını doyur şunun. Yemek ver yav biraz yemek yesin şu adam. Yemek yesin sonra göreceksiniz ayrılacak o. Çocuk da öyle, duygusal ihtiyacını anneyle temasını sağladıktan sonra çocuk anneyle doyumsadıktan sonra hoop diye iter anneyi. Hemen anneden ayrılır. Neden? Karnı doydu artık. İşi kalmadı. İkinci yaş dönemine denk geliyor. O yüzden bir yaşında çocuğumu ayırt ettim, sürekli yanıma geliyor. Zaten gelir yani çocuk fıtratının özel

1.11) 2,5 yaşındaki oğlum oyuncakla istediği gibi oynayamayınca yere fırlatıyor. Bunun için ne yapmak lâzım?


Dakika / Saniye

52:56

Konu

davranışa anlam yükleme, davranışa duygu yükleme, tepkisel olma, anormal davranışlar, davranışın kökeni, öfke, hırçınlık, duygusal ihtiyaç

De-Şifre

Büşra Hanım yazmış: 2,5 yaşında oğlum, oyuncak istediği gibi oynamayınca yere fırlatıyor oyuncakları. Bunun içine yapmak lazım? Yani 2,5 yaşındaki bir çocuk oyuncakları istediği gibi oynayamıyor yere atıyor. Atsın. Tepkisel olmayın, bir anlam yüklemeye çalışmayın illa çocuğun her davranışına… çocuk tavana baktı acaba niye baktı? Yere atıyor, eğer siz attığı şeye bir duygu yüklerseniz, çocuğun davranışına bir duygu yüklerseniz o zaman o çocuk o davranışta sabit kalır. Mesela nedir? Attı diyelim yere: siz de “Ya oğlum kaç kere dedim sana şunu atma aşağıya!” dediniz mesela çocuğa. Çocuk o zaman o şeye anlam yüklemiş olur. Bir dahaki sefere annesini hereketlendirmek için… anne içeri girmiş mutfakta kendi kendine oyalanıp duruyor. Şimdi annesinin duygusuna ihtiyacı var çocuğun. Eline oyuncağı alır pat diye atmaya başlar. Çocuğun anormal davranışları sırasında özellikle 4 yaşından küçük olan çocukların, daha ileriki yaşlarda da geçerli ama asıl 4 yaşından küçük olan çocuklar için söyliyeyim. Yanlış davranışlarına eğer tepkisel olarak ve bir anlam yükleyerek yaklaşırsanız çocuk o davranışı, kötü bile anlam yükleseniz, “Gelirsem senin yanına” dediğinizde çocuk “hi hiii” yapar kaçmaya çalışır. Bir duygu yüklediğiniz zaman çocuk odavranışta sabit kalır. Çocuk kaldırıyormuş, atıyormuş. Herhangi bir şey yapmayın. “oğlum yapma istersen” diye alın oyuncağı. Kenara koyun. Hatta oyuncağı almanız bile onun için bir anlam taşıyorsa, atsın oraya. Orda kalsın. Ama bunun kökeninde bir öfke, bir gerginlik, bir hırçınlık varsa o zaman işte dediğim gibi işte duygusal ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına baka

1.12) Akrabalarına ve kardeşine şiddet uygulayan 5 yaşındaki çocuğuma nasıl davranmalıyım?


Dakika / Saniye

54:48

Konu

şiddet, iç huzur, duygusal ihtiyaçlar, psikolojik şiddet, trans jenerasyon, duygusal aktarım

De-Şifre

Şiddet, bir nesilden bir nesile aktarılan duygu durumudur. (trans jenerasyon)

güvenli bağlanma, ruhsal problemlerin kökeni, davranış bozukluğu,  dinginlik, duygusal ihtiyaçlar, ihtiyaçların vaktinde ve yeterince karşılanması, bağlanma, emzirme, anne sesi, kaygı, incelen ses tonu, davranışın ruhsal kökeni, çocuğun ruhsal ihtiyacı, parmak emme,  ayrıntılara inmek, farkındalık kazandırma, bağ kurma, çocuk yetiştirmek, bağ kurucu ebeveyn, bağımlılık yapan oyunlar, online oyunlar, gerçeklik bozukluğu, hayâl âlemi, oyalanma davranışı, dikkat dağınıklığı, ayrılma, emzirme, kardeş kıskançlığı, ikinci çocuk, bağlanma karmaşası, anne ile temas, tensel temas, duygusal doyum, duygusal ihtiyaç, doyumsama, davranışa anlam yükleme, davranışa duygu yükleme, tepkisel olma, anormal davranışlar, davranışın kökeni, öfke, hırçınlık, şiddet, iç huzur, psikolojik şiddet, trans jenerasyon, duygusal aktarım, anne ile yatma, bağlanma dönemi, girişken çocuk, iyi hissetme hâli, çocukların sâkin hâli, ruhsal dinginlik hâli, duygusal zayıflık, kaygılardan arınma, gerçek sese erişme, duygusal zarâra uğrama, tepkisellik, yeniliğe karşı tepkisellik, gün plânlaması yapmak, aile toplantısı, dil gelişimi, konuşma sorunları, çocuk, teknoloji, konuşma ihtiyacı, güvenli bağlanma, bağlanma bozukluğu


Yorumlar

Yorum Yap
0 Yorum

Oturum Aç

Hesabın yok mu? Kayıt Ol

Şifrenizi yeni bir tercih edilene sıfırlamanızı sağlayan bir bağlantı içeren bir e-posta alacaksınız.