pedagojiokulu@gmail.com

Pedagoji Okulu 3 - Çocuklarda Davranış Bozuklukları & Çözüm Önerileri 1 - Pedagog Adem Güneş

davranış bozukluğu, normallik, anormallik, uzman görüşü, hareketli çocuk, ilaç kullanımı, çocuğun fıtratı, hiperaktif çocuk, sevk hisleri, tırnak yeme, duygusal zayıflık, duygu dünyasının bozulması, şiddet, in-direkt şiddet, oyalanma davranışı, hisleri bastırma, ceza, mobbing, pedagojik farkındalık, duyguları yönetebilme, çocuktan özür dileme, duyguların bozulması, senkron olma,  empati kurma, eş duyum yaşama, sevk hisleri, toplumsal duyarlılık, aşağılama, duygusal ihtiyaçlar, bilişsel farkındalık, bilişsel çarpıtma, şımarıklık, yılışıklık, duygusal denge, alışkanlık, duygusal bozukluk, alışkanlık bozukluğu, uyku, fıtrat, derin uyku, engelleme, serbestlik, zekâ seviyesi, patolojik davranış, engel olma hissi, kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma, anneye temas, eşyaya bağlanma, annenin kendini esirgemesi, özgüven, kendini emniyette hissetme, benliğin güven içinde olması, alt ıslatma, derin uyku, genetik sebepler, evde televizyon, konuşamama, duyma sorunları 

  • Anasayfa
  • Pedagoji Okulu 3 - Çocuklarda Davranış Bozuklukları & Çözüm Önerileri 1 - Pedagog Adem Güneş

Pedagoji Okulu 3 - Çocuklarda Davranış Bozuklukları & Çözüm Önerileri 1 - Pedagog Adem Güneş


Çocuktaki her davranışa problem gözü ile bakarsak, yazık ederiz o çocuğa.

Çocuğun 6-7 yaşına kadar kontrolü sizde değil ,kendisinde yani sevk hislerindedir.

Bir çocukta davranış bozukluğu var olduğunu anlayabilmek için önce şuna bakmak

3.8) Alışkanlık Bozukluğu


Dakika / Saniye

01:11:46

Konu

alışkanlık, duygusal bozukluk, alışkanlık bozukluğu küsmek

De-Şifre

Küsmek, duygusal bir şiddettir. Küsmek, kişinin kendi yokluğu ile karşı tarafı terbiye etmeye çalışmasıdır. Evlilik ilişkisi içindeki en çirkin davranış, eşini kendisinden mahrum ederek cezalandırmaktır (küsmektir). Küsme davranışının kökeninde alışkanlık bozukluğu vardır. Bir davranışın kendisine değil, kökenine bakmak lâzım. Hiç bir problem kök problem olmadan ortaya çıkmaz.

3.9) 22 aylık ve 2,5 aylık çocuklarımın uykuları çok hafif, hemen uyanıyorlar. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

01:18:53

Konu

uyku, fıtrat, derin uyku

De-Şifre

.

3.10) Kardeşler arası hakâret nasıl engellenir?


Dakika / Saniye

01:19:56

Konu

kardeşler arası çatışma, davranış bozukluğu

De-Şifre

.

3.11) Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız!!!


Dakika / Saniye

01:21:43

Konu

engelleme, serbestlik, zekâ seviyesi

De-Şifre

Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onları serbest bırakın. Çocuk ne kadar hareket eder ise zekâsı o kadar işlevsel olur. Çocuklarınızla dans edin, spor yapın. Çocuk kendini emniyette hissetmediği sürece zekâsını kullanamaz.

3.12) 3 yaşındaki çocuğun isteklerini bağırarak elde etmesi


Dakika / Saniye

01:24:05

Konu

engelleme, patolojik davranış, engel olma hissi

De-Şifre

Engellenen çocuk agresifleşir. Engel olmanın kendisi patolojik bir davranıştır.

3.13) Oğlum 5 yaşında, anaokuluna gitmek istemiyor. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

01:26:00

Konu

kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma, kreş

De-Şifre

Ebeveyn bağımlılığı olan çocuk okula gitmek istemez. Okul ile, öğretmen ile bağ kuramayan çocuk okula gitmez.

3.14) Kızım 2 yaşında, doğduğundan beri parmağını emiyor ve battaniyesini hep yanında istiyor, onsuz uyumuyor.


Dakika / Saniye

01:26:59

Konu

anneye temas, güvenli bağlanma, eşyaya bağlanma, annenin kendini esirgemesi

De-Şifre

Anne kendisini çocuğundan esirger ise, o çocuk bağlanma duygusunu bir eşyaya bağlanarak tamamlamaya çalışır.

3.15) Çocuğumun özgüveni yok, korkuları var. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

01:27:50

Konu

özgüven, kendini emniyette hissetme, benliğin güven içinde olması

De-Şifre

Çocuk kendini 1. dönemde güvende hissetti ise, bu duygunun adı güven duygusudur. Çocuk emniyet hissetmediyse güven duygusu ile sosyal hayatın içerisinde var olamaz. Mimiksiz bir anne babanın çocuğu kaygılı olur, kaygılı çocuğun güven duygusu zayıftır.

3.16) 5 yaşındaki oğlum gündüzleri hâlâ altına kaçırıyor?


Dakika / Saniye

01:29:28

Konu

alt ıslatma, derin uyku, genetik sebepler

De-Şifre

.

3.17) 2 yaşındaki çocuğumun konuşamama sorunu var. Ne yapmalıyım?


Dakika / Saniye

01:31:08

Konu

evde televizyon, konuşamama, duyma sorunları

De-Şifre

Evinde 2 yaşından küçük çocuğu olup televizyon da var ise, o kişilerle pedagoji falan konuşmaya gerek yok.

3.1) Hiperaktif çocuk


Dakika / Saniye

01:45

Konu

davranış bozukluğu, normallik, anormallik, uzman görüşü, hareketli çocuk, ilaç kullanımı, çocuğun fıtratı, hiperaktif çocuk, sevk hisleri, sevk hislerinin bozulması

De-Şifre

Çocuktaki her davranışa problem gözü ile bakarsak, yazık ederiz o çocuğa. Çocuğun 6-7 yaşına kadar kontrolü sizde değil, kendisinde yani sevk hislerindedir. Bir çocukta davranış bozukluğu olduğunu anlayabilmek için önce şuna bakmak lâzım; çocuğun bu davranışları acaba mizâcından mı kaynaklanıyor? Buna bakmak lâzım. Sevk hisleri bozulan çocuklarda daha sonra davranış bozukluğu görülür. Davranış bozukluğu dediğimiz şey; duygu dünyası bozulan çocuğun dışa yansıyan yüzünün bozulmasıdır.

3.2) Çocuğun duygu dünyasının bozulması


Dakika / Saniye

09:54

Konu

tırnak yeme, duygusal zayıflık, duygu dünyasının bozulması, şiddet, in-direkt şiddet, oyalanma davranışı, hisleri bastırma, ceza, mobbing

De-Şifre

Çocuğun duygu dünyasının bozulmasına iki şey neden olur; ya anne-baba ya da öğretmen . Anne baba çocuğu sahip olduğu duygudan daha yüksek bir duygu ile karşılaştırıyor ise o çocuk şımarır, sahip olduğu değerden daha aşağı bir duygu ile karşılaşıyor ise çocuk yılışır. Davranış bozukluğunun asıl sebebi, çocuğun şiddete maruz kaldığı kişi ile aynı evde yaşamak zorunda olmasıdır.

3.3) Duygu dünyası bozulan çocuğun onarıIması


Dakika / Saniye

18:38

Konu

pedagojik farkındalık, duyguları yönetebilme, şanslı çocuk, çocuktan özür dileme

De-Şifre

“Bende dayak yiyerek büyüdüm kötü adam mı oldum?” diyenler, kötü adam olmadınız ama çocuğun ile oynayamayan adam oldun, duygularını kaybeden adam oldun sen. 3 ebeveyn tipi vardır: Duyarsızlaşmış, hissizleşmiş, Farkındalığı olan ebeveynler, Çocukları ile girdiği ilişkide duygularını da yönetebilen ebeveynler. Çocuğun kişiliğini bozan şey uğradığı şiddet değil ,şiddete uğratan kişi ile birlikte yaşamak zorunda olmasıdır. Kendinizi ölçmek istiyorsanız kendinize şu soruyu sorun ve cevabını verin: “Çocuğunuzla günde 1 saat oyun oynuyor musunuz?” Şanslı çocuk, anne babası tarafından öğretmeni bilinçlice seçilmiş çocuktur.

3.4) Çocuklarda davranış bozukluğunun sebepleri


Dakika / Saniye

28:15

Konu

duyguların bozulması, senkron olma, empati kurma, eş duyum yaşama, sevk hisleri

De-Şifre

Eğer ebeveyn sâkin, dingin ve çocuğa hitâp eden bir duygusal derinlik içerisinde iken, çocuk hareketli ise dokunmayın bu çocuğa. Duygulardaki bozukluklar davranış bozukluğuna neden olur. Hiç bir davranış tek başına davranış bozukluğu olarak değerlendirilmez. Onun altındaki kök probleme bakmak lâzım. Duygular bozulmadan önce his alışverişi oluyor. Önce hisler bozuluyor sonra davranış bozuluyor. His öyle tehlikelidir ki, insanın duygularını sarmaya başlar. Tıpkı elbiseye sinen is gibi hislerde kalbin üzerini ince ince sarar. Ceza alan çocukların hepsi ileride kötü insan olmaz belki ama mimiksiz kaba saba bir insan olur. Çocuklarda davranış bozukluğunun üç sebebi vardır: Sevk hislerinin,duygularının bozulması, Bilişsel çarpıtmalar, Alışkanlık bozukluğu.

3.5) Çocuk eğitimi toplumsal duyarlılık işidir


Dakika / Saniye

37:07

Konu

toplumsal duyarlılık, aşağılama

De-Şifre

Pedagoji, bir toplumsal duyarlılık işidir. Ülkemizdeki çocukların da insanca yaşamaya hakkı vardır. Öğretmen suratının asık olmasını asâlet zannediyorsa, vay o çocukların hâline. Çocuğa karşı toplumsal bir duyarlılık gelişmez ise, siz çocuğunuzu bir hanımefendi, bir beyefendi gibi yetiştiren anne babalar acı çeker durursunuz.

3.6) Sevk hisleri


Dakika / Saniye

45:12

Konu

duygusal ihtiyaçlar, davranış bozukluğu

De-Şifre

Bir çocuk duygusal ihtiyaçlarını karşılayamıyor ise davranış bozukluğu ortaya çıkar Duygusal acı veren her eylem şiddettir.

3.7.) Bilişsel çarpıtmalar


Dakika / Saniye

48:04

Konu

bilişsel farkındalık, bilişsel çarpıtma, şımarıklık, yılışıklık, duygusal denge

De-Şifre

Bilişsel farkındalığın olmaması davranış bozukluğuna yol açar. Şımarıklık ve yılışıklık duygusal temeli olan bir anormal davranış olsa da, bilişsel temelli bir davranış bozukluğudur. Çocuğun giderilmemiş duygusal ihtiyaçları karşısında, kendini sevdirmek için ortaya koyduğu anormal davranışa yılışıklık denir. Yılışıklık davranışında çocuk bilişsel bir yanılgı içindedir, sevileceğini zanneder. Ben dili; entelektüel ve centilmen bir dildir, duygusal gücü barındırır. Çocuklar ile iletişimde “BEN DİLİ” kullanılmaz. Ben dili kullanılan çocuk, karşısındakini üzmemek için kendi gibi olmaktan vazgeçip beklendiği gibi olmaya çalışır. Çocuğun kişiliğini geliştirebilmesi için var olduğu gibi olması gerekir, beklendiği gibi değil. Sen dili iletişimde en bozuk, en kaba dildir. İnsanı en çok rahatsız eden şey duygularına müdahâle edilmesidir (sen sinirlisin). Yetişkinler arasında kullanılacak dil “BEN DİLİ” dir. Ben dili ile konuşulan çocuklar edilgen olurlar. Sen dili ile hitap edilen çocuklar suçluluk, değersizlik duygusu yaşarlar. Çocuk ile iletişimde “EYLEM DİLİ” kullanılmalı. Eylem dili; “Arkadaşının saçını çekmek yanlış bir şeydir”. Çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu eylem dili ile anlar. Bilişsel çarpıtmalar ile oluşan davranış bozukluğu olduğunda, “EYLEM DİLİ” kullanılarak düzeltmek gerekir. Çocuğun, ihtiyacından fazla duygusal yakınlık kurulmuş olması hâli ile oluşan anormal davranışa şımarıklık denir. Kişinin ihtiyacından daha fazla duygusal yakınlık kurulması, onda minnet duygusu uyandırır. Bireyi edilgen hâle getiren duygu, minnet duygusudur.

davranış bozukluğu, normallik, anormallik, uzman görüşü, hareketli çocuk, ilaç kullanımı, çocuğun fıtratı, hiperaktif çocuk, sevk hisleri, tırnak yeme, duygusal zayıflık, duygu dünyasının bozulması, şiddet, in-direkt şiddet, oyalanma davranışı, hisleri bastırma, ceza, mobbing, pedagojik farkındalık, duyguları yönetebilme, çocuktan özür dileme, duyguların bozulması, senkron olma,  empati kurma, eş duyum yaşama, sevk hisleri, toplumsal duyarlılık, aşağılama, duygusal ihtiyaçlar, bilişsel farkındalık, bilişsel çarpıtma, şımarıklık, yılışıklık, duygusal denge, alışkanlık, duygusal bozukluk, alışkanlık bozukluğu, uyku, fıtrat, derin uyku, engelleme, serbestlik, zekâ seviyesi, patolojik davranış, engel olma hissi, kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma, anneye temas, eşyaya bağlanma, annenin kendini esirgemesi, özgüven, kendini emniyette hissetme, benliğin güven içinde olması, alt ıslatma, derin uyku, genetik sebepler, evde televizyon, konuşamama, duyma sorunları 


Yorumlar

Yorum Yap
0 Yorum

Oturum Aç

Hesabın yok mu? Kayıt Ol

Şifrenizi yeni bir tercih edilene sıfırlamanızı sağlayan bir bağlantı içeren bir e-posta alacaksınız.