adem-gunes
Arama Yap
İletişim Duyuru

Cezasız Eğitim -2
 440

Cezasız Eğitim -2

Tanıtım

Çocuk bir türlü söz dinlemiyor, kardeşine kötü davranıyorsa… Ödevini yapmıyor, okuldan sürekli şikâyet geliyorsa… Aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmiyor, yetişkinlere saygısızlık yapıyorsa… “Bu davranışların karşılığını görmeli,” deyip cezalandırmalı mı? Yoksa “Artık baş edemiyorum,” diye ilaca mı başlamalı? Kızarak, azarlayarak, ceza vererek çocuğun davranışları düzeltilebilir mi? Yoksa ceza, yetişkinin çaresizlik gösterisi midir? Evet, ceza bir eğitim aracı değil, bir aşağılama davranışıdır…

Cezasız Eğitim kitabında çocukla çatışmanın onun kişilik gelişimini nasıl etkilediğini, tepkisel hale getirdiğini, öfke kontrolünü bozduğunu... Cezanın kısa vadede işe yarasa da uzun vadede çocuğa değersizlik hissi yaşattığını ayrıntılarıyla anlattık.

Peki, kızmadan, ceza vermeden çocuk eğitimi olur mu? Olursa nasıl olur? Cezasız Eğitim 2’de işte bu soruların cevabını aradık. Pedagog Adem Güneş, Cezasız Eğitim 2'de ‘öğrenme’ yerine, ‘edinmeyi’ tarif etti. Edinebilmek için ‘merak-heves-istek’ üçlüsünün önemini anlattı. ‘Kalıcı Öğrenmenin Üç Derinlik Boyutu’na değindi. Çocuğun kişilik gelişimini önemseyen anne babalar ve eğitimcilerin bakış açısını değiştirecek bir kitap…

 

İçindekiler 

İTHAF   .......................................................................................................................... 4

Sevgili Babama ve İlkokul Öğretmenime....................................................................... 4

GİRİŞ ....... ......................................................................................................................7

Ayı Terbiyecisi……........................................................................................................ 7

BÖLÜM I EDİNEREK ÖĞRENME

Öğrenme Zihinsel Bir Faaliyet Değildir........................................................................ 10

1- Edinerek Öğrenmede “Biyolojik Ritim”................................................................... 15

2- Edinerek Öğrenmede “Güvenli Bağ”........................................................................ 17

3- Edinerek Öğrenmenin 3 Derinlik Boyutu.................................................................. 19

4- Edinerek Öğrenmede “Tekrarın Önemi”................................................................... 21

5- Edinerek Öğrenmede “Eylem Dili”........................................................................... 23

6- Edinerek Öğrenmede “Merak, Heves, İstek” Üçlüsü................................................ 25

Edinmenin 3 Sihirli Anahtarı......................................................................................... 27

Zorlama Olmadıkça Çocuk Öğrenmez mi?................................................................... 29

Bir Hatıra: Bazı Kayıplar Sınav Kaybından Acıdır....................................................... 31

İletişim Becerisi   .......................................................................................................... 34

Kaliteli İletişim Nedir? ................................................................................................ 36

Bir Hatıra: Çocuğa Değer Vermek Bir Lütuf Değildir.................................................. 43

Eğitim Bireyi Ya Sersemleştirir, Ya Özgürleştirir.......................................................... 46

Başarısız Çocuk Değil, Hitap Edilememiş Çocuk Vardır.............................................. 49

Okul Ödevi Bir Zorunluluk Mudur?............................................................................. 52

Eğitimden Kopan Çocuk Aileden de Kopar.................................................................. 57

BÖLÜM II ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ EĞİTİMİ

Kendinlik Bozukluğu ................................................................................................... 60

Taklit, Özenti ve Mizaç Tetiklenmesi............................................................................62

Mizaç Tetiklenmesi Nedir?  ..........................................................................................64

“Mimiksizlik”  ...............................................................................................................66

“Duyarsızlık”.................................................................................................................69

Buyurucu İç Kılavuz. ....................................................................................................72

Çocuk Zihninin Savunması Yoktur................................................................................74

Pedagojik Tik ve Duygusal Onarım............................................................................. 76

“Akıllı Uslu Çocuk” Gerçek Değil Bir Mitolojidir...................................................... 78

Ergenlik Dönemi Problem Dönemi Midir?.................................................................. 80

Çocuklarda Problem Çözme Yeteneği.......................................................................... 82

Öne Geçme Çabası ...................................................................................................... 94

Engellenen Çocuk Hırçın Olur..................................................................................... 96

Şiddet Şiddetin Mayasıdır ........................................................................................... 99

Var Olamamama Hırçınlığı........................................................................................ 103

Aşırı İlgi ve Edilgen Kişilik....................................................................................... 108

Kendi Kendine Oyun Bazen Problem İşaretidir......................................................... 110

Çocuklarda Düzen Alışkanlığı.................................................................................... 112

İletişimi Kopuk Çocuklar Depresyona Daha Yatkındır.............................................. 115

Para Biriktirme Alışkanlığı........................................................................................ 118

Çocuk 7’sinde Neyse 70’inde O Mudur?................................................................... 121

Bir Gözlem: Büyük Gemi Geçiyor............................................................................ 124

Çocuk Çocukluğunu Yaşadıkça Mutludur................................................................. 126

Çocuklukta Yalan Korkunu Ürünüdür....................................................................... 129

BÖLÜM III

ÇOCUKLARDA İNANÇ EĞİTİMİ.......................................................................... 132

İnanç Eğitiminin Temel Prensipleri............................................................................ 132

İnanç Eğitiminde Sebep-Müsebbip İlişkisi................................................................ 136

Korkutularak Din Sevdirilmez................................................................................... 137

Çocuk, Ebeveyninin İnancını Ne Zaman Terk Eder?................................................. 140

Kur’an Eğitimi İçin Birkaç Pedagojik Tavsiye.......................................................... 142

Sızıyı Kaybetmeyecek Kadar Acıya Temas............................................................... 144

Önceki Kitap
Çocuk Neyi Neden Yapar -2
Sonraki Kitap
Bırak ve Rahatla (Kendi Kendine Terapi)

Yorumlar

Yorum Yap!